Požarna vrata

POŽARNA VRATA

Požarna vrata in stene

Cilj požarne zaščite v objektu je zavarovanje oseb in premoženja v največji možni meri. Namen ALU požarnih elementov je ločiti različne požarne sektorje, povezovanje evakuacijskih poti, skratka so prisotni povsod tam, kjer je to predpisano in zahtevano.


V podjetju izdelujemo ALU požarna vrata razreda EI30 in EI60. V sklopu požarne odpornosti morajo imeti vrata tako imenovano samozapiralo, pri dvokrilnih vratih pa imamo samozapiralo z integriranim mehanskim nadzorom zapiranja. ALU požarna vrata in stene lahko izvedemo v stekleni ali polni izvedbi.Požarna odpornost 30min!


ALU požarni elementi razreda EI30, morajo poleg plamenov in dimnih plinov zaustaviti tudi vročino in sevanje. Oviranje prehoda vročine mora biti tako učinkovito, da se površina stekla, ki ni izpostavljena neposrednim plamenom, ne segreje za več kot 140K. Zaradi te zahteve so stekla in polnila relativno težka in debela. V podjetju nudimo ALU požarno odporne elemente s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI30.

Požarna odpornost 60min!

Kadar govorimo o požarno odpornih elementih, moramo vedno opazovati celoten sistem. Vsaj tako, kot je pomembna ALU konstrukcija, je tudi pomembna zasteklitev ali polnilo, tesnenje in elementi za pritrjevanje. Večina požarno odpornih ALU elementov ima zaradi posebne sestave odlično zvočno izolativnost, hkrati pa zagotavlja tudi visoko stopnjo protivlomne zaščite. V podjetju nudimo ALU požarno odporne elemente s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60.